06 12 22 13 99

Kleinschalige, gespecialiseerde
jeugdhulp bij schoolverzuim,
(dreigende) uitval en thuiszitten


Wij hebben nog ruimte voor het bieden van begeleiding, er is op dit moment dan ook geen sprake van een wachttijd.
Eigenzinnig biedt op de accommodatie van Manege De Schakel
gespecialiseerde begeleiding aan jongeren die door uiteenlopende
oorzaken uit het onderwijs zijn, of dreigen te vallen of thuiszitten.
Informatie aanvragen
Nieuwsgierig? Bel of mail ons, we vertellen  graag meer over wat we doen.
Voor wie is Eigenzinnig?
Als je tussen de 12 -18 jaar bent en het je (steeds) minder goed lukt om naar school te gaan of dit (even) helemaal niet meer lukt, kan of mag dan kun je begeleiding krijgen bij Eigenzinnig.

Samen met jou, je ouders, je school en eventueel andere hulpverleners bekijken we hoe het komt en hoe we jou en je familie het beste kunnen ondersteunen bij het opdoen van vaardigheden waardoor het je weer lukt om te leren en/of naar school te gaan.

Maar het kan ook zo zijn dat je tijdelijk bij Eigenzinnig komt totdat je samen met je school een manier of plek hebt gevonden waar jij kunt leren zoals dit het beste bij jou past.

Wat doet Eigenzinnig?

Dagopvang & Activering
Een goed dag- en nachtritme, voldoende bewegen in de buitenlucht, dingen ondernemen met anderen en je kunnen ontspannen. Deze dingen zijn de basis benodigdheden om je (weer) goed te voelen en te kunnen leren.

Daarom kom je in overleg een aantal keer per week naar Eigenzinnig. Hier help je samen met begeleiding, en als je hieraan toe bent, leeftijdsgenoten bij de dagelijkse verzorging van de paarden, het onderhoud van de stallen (klusjes) en het terrein (groen).
Observatie
Als je bij Eigenzinnig bent kijken wij o.a. naar hoe het met je gaat, wat je gemakkelijk afgaat, wat je nog lastig vindt en welke manier van leren bij jou past.
Wat we zien bespreken we met jou, je ouders, school en eventuele andere hulpverleners die bij jou betrokken zijn. Zo kunnen we samen met jou en de anderen een plan maken waarin staat waarom je bij Eigenzinnig komt, wat je graag wilt bereiken en hoe je dit wilt doen.

Trainen & Oefenen
Jongeren die bij Eigenzinnig komen willen bijvoorbeeld leren wat hun sterke- en minder sterke kanten zijn, wat ze kunnen doen om zich minder angstig te voelen of hoe zij weer trots op zichzelf kunnen zijn. Deze dingen kunnen je helpen om weer naar school te kunnen gaan. Soms is begeleiding van Eigenzinnig genoeg om dit te leren, maar vaak krijgen jongeren daarnaast ook behandeling van een psycholoog. Bij Eigenzinnig kun je dan de dingen die je bij de psycholoog leert oefenen in de praktijk.
Ook is het belangrijk dat je ouders leren hoe zij jou met alles wat je oefent en leert het beste kunnen ondersteunen. Daarom worden jij en je ouders vaak ook begeleid door een systeemtherapeut.

Aanmelden?
Of je nu een jongere bent, een ouder, school of behandelaar; We vinden het altijd leuk als je belt en denken graag met je mee! Daarnaast kunnen we je ook vertellen welke weg je kunt volgen als je wilt aanmelden.
Ik geloof dat elke jongeren dromen heeft en zich wil ontwikkelen. Ik geloof echter ook dat het niet voor iedereen even makkelijk is om zijn of haar dromen te realiseren en dat jongeren soms het gevoel krijgen geen invloed te hebben op het leven. Ze ontwikkelen een gevoel van onmacht wat zich uit in gedrag wat door de buitenwereld vaak wordt gezien als onwil.

Bij Eigenzinnig willen we jongeren ondersteunen bij het leren kennen en inzetten van hun sterke kanten, zodat zij opnieuw een gevoel van grip kunnen ervaren wat het voor hun mogelijk maakt om zich weer te kunnen ontwikkelen en hun dromen na te streven.  

Na mijn studie tot kinder- en jeugdpsycholoog heb ik de afgelopen 10 jaar gewerkt in de zorg voor jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking vaak in comorbiditeit met diagnoses als ADHD, PDD-NOS, depressie e.d.

Deze kennis en ervaring in combinatie met mijn liefde voor paarden zijn de basis van Eigenzinnig Zorg.

- Babeth Koller-Korevaar
"De hulpvraag als
uitgangspunt van de zorg"
Postadres

Eigenzinnig Zorg
Bezoekadres

Manege de Schakel
Contact

Babeth Koller-Korevaar
06-12221399
info@eigenzinnigzorg.nl
Eigenzinnig Zorg is SKJ geregistreerd.