06 12 22 13 99

Kleinschalige, gespecialiseerde
jeugdhulp bij schoolverzuim,
(dreigende) uitval en thuiszitten


Informatie aanvragen
Nieuwsgierig? Bel of mail ons, we vertellen  graag meer over wat we doen.
Voor wie is Eigenzinnig?
Bij Eigenzinnig begeleiden we jongeren tussen 12 -18 jaar die dreigen vast te lopen op school, toenemend verzuimen of thuiszitten.  

Elke jongere die wij begeleiden heeft zijn eigen verhaal. Samen met hun ouders vertellen zij ons dit verhaal en hun wens voor de toekomst. En wij luisteren.
Bijna unaniem vertellen ze dat ze zouden willen dat het (weer) lukt om op een fijne manier naar school te gaan in een vorm die bij hen past. Mee te doen. Te bouwen aan hun toekomst. Deze wens is het uitgangspunt van onze begeleiding.

Samen met de jongere en hun ouders, de school en andere hulpverleners en behandelaren als die betrokken zijn bedenken we een plan. Zo weet iedereen wat we gaan doen en hoe we met elkaar gaan samenwerken om de jongere en hun ouders te ondersteunen in het bereiken van hun wens.

Wat doet Eigenzinnig?
Bij Eigenzinnig kunnen we jongeren ondersteunen bij het leren van vaardigheden die hen kunnen helpen om bijvoorbeeld minder angstig te zijn of op een andere manier met klasgenoten om te gaan. Dit doen we met behulp van o.a. technieken uit CGT, motiverende gespreksvoering of oplossingsgerichte therapie.  

Ook kan er vanuit Eigenzinnig meegedacht worden over wat een jongere nodig heeft om op een fijne manier naar school te kunnen gaan. Dit kan een vraag zijn van de jongere, maar ook de school. Of kunnen we helpen met het doen van (proces) diagnostiek.
De begeleiding kan op zichzelf staan, maar kan ook een aanvulling zijn op, of een overbrugging tot, andere hulpverlening, bijvoorbeeld behandeling vanuit de GGZ.

Hoe ziet de begeleiding eruit?
Eigenzinnig begeleid jongeren één tot maximaal drie keer per week. Dit kan bij ons op de locatie zijn, maar ook thuis of op school.
Hoe vaak we begeleiden en hoe lang per keer verschilt per jongere en wordt in overleg steeds opnieuw met elkaar afgesproken.
Komt een jongere naar Eigenzinnig dan gaan we samen aan de slag. Met de hulpvraag van de jongere en tegelijk met klussen op de manege en het terrein. We merken dat het voor veel jongeren makkelijker is om over dingen na te denken en te praten terwijl ze bezig zijn. Daarnaast ontstaan er vaak oefenmomenten waarbij we steeds met de jongere de link kunnen trekken met hun dagelijkse leven.

Ondersteuning voor ouders
Naast het begeleiden van jongeren vinden we het ook ontzettend belangrijk dat hun ouders ondersteuning aangeboden krijgen. Wanneer een jongere vastloopt op school als gevolg van sociaal-emotionele problemen dan heeft dit invloed op het gezin. Het vraagt van ouders energie en vaardigheden om hun kind op een positieve manier te kunnen blijven steunen in hun proces. Een vorm van ondersteuning kan hierbij helpen. Vanuit Eigenzinnig Zorg kan deze ondersteuning worden geboden, maar we werken ook graag samen met ouderbegeleiders als die al bij een gezin betrokken zijn.

Wie zijn Eigenzinnig?
De begeleiding bij Eigenzinnig wordt gegeven door Tineke Meijers-Cluistra en Babeth Koller-Korevaar. Tineke is een ervaren jeugdhulpverlener en Babeth gedragswetenschapper. Eigenzinnig heeft daarnaast een netwerk van deskundigen met wie zij intensief samenwerken.

Kosten?
Begeleiding van Eigenzinnig Zorg wordt betaald vanuit een beschikking die wordt afgegeven door het jeugdteam van de gemeente of de huisarts, een maatwerkcontract met de gemeente of op basis van PGB. Eigenzinnig Zorg heeft een contract met de SOJ die de jeugdhulp inkoopt voor 17 gemeenten in Zuid-Holland-Zuid waaronder Molenlanden, Gorinchem en Drechtsteden en de gemeente die vallen onder de gemeente West-Betuwe.

Aanmelden of vragen?
Bel, app of mail ons! We geven graag meer uitleg over Eigenzinnig, denken mee of beantwoorden vragen.
Ik geloof dat elke jongeren dromen heeft en zich wilontwikkelen. Ik geloof echter ook dat het niet voor iedereen even makkelijk isom zijn of haar dromen te realiseren en dat jongeren soms het gevoel krijgengeen invloed te hebben op hun leven. Ze ontwikkelen een gevoel van onmacht watzich kan uitten in gedrag wat door de buitenwereld gezien kan worden als onwil.

Bij Eigenzinnig willen we jongeren ondersteunen bij het leren kennen eninzetten van hun sterke kanten, zodat zij opnieuw een gevoel van grip kunnenervaren wat het voor hun mogelijk maakt om zich weer te kunnen ontwikkelen enhun dromen na te streven.  
Na mijn studie tot kinder- en jeugdpsycholoog heb ik de afgelopen 10 jaargewerkt in de zorg voor jongeren en volwassenen met een licht verstandelijkebeperking vaak in co morbiditeit met diagnoses als ADHD, PDD-NOS, depressie e.d.‍
Deze kennis en ervaring in combinatie met mijn liefde voor paarden zijn debasis van Eigenzinnig Zorg.

- Babeth Koller-Korevaar
Joshua:
'Ze luisteren goed naar je '